12345
شمارهعنوانتاریخ صدور
اطلاعیه تامین نیروی انسانی دانشگاه در قالب پیام آوران بهداشت 1403/4/19
ثبت نام از کارکنان رسمي و پيماني جهت همکاري با مديريت برنامه ريزي بودجه و پايش عملکرد 1403/4/18
ثبت نام دستیاران سال آخر رشته های تخصصی پزشکی 1403/3/27
اطلاعیه متقاضیان استفاده از امتیاز کرونا در آزمون سازمان تامین اجتماعی 1403/3/27
پنجمین جشنواره ملی شعر سلامت 1403/3/26
فراخوان حمایت از طرح‌های پژوهشی با هدف تولید محصولات آموزش تخصصی کاربرد هوش مصنوعی در رشته‌های مختلف علوم 1403/3/16
اعلام نتایج نهایی آزمون نگهبان مورخ 1402/12/24 1403/3/9
آزمون شرکتی نگهبان جهت انجام آزمون عملی( BMI و تست ورزش) 1403/2/5
فراخوان دعوت به همکاری پزشکان جهت تاسیس مرکز مشاوره ژنتیک غیر دولتی 1403/1/27
راهنماي دریافت کارت آزمون شرکتی مراقب سلامت و ماما مورخ 1403/01/26 1403/1/21
آگهي جذب نیروی شرکتی 1402/12/27
اطلاعیه دریافت کارت ورود به جلسه آزمون بهورزی پیمانی 1402/12/23
دریافت کارت آزمون جذب نیروی شرکتی حجمی نگهبان 1402/12/21
آگهی ثبت نام الکترونیکی پذیرش و استخدام بهورز پیمانی در سال 1402 1402/12/15
آگهي جذب نیرو نگهبان قرارداد شرکتی(حجمی) 1402/12/14
اطلاعیه ثبت اعتراض آزمون استخدامی پیمانی وزارت بهداشت مورخ 1402/07/28 1402/12/2
آگهی پذیرش و استخدام بهورز پیمانی در سال 1402دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 1402/11/29
بیستمین فراخوان جذب هیات علمی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 1402/11/28
نتایج نهایی آزمون اســتخدام پیمانی وزارت بهداشت مورخ 1402/07/28 1402/11/25
دریافت کارت ورود به جلسه آزمون پذیرش و استخدام بهورزقراردادی 1402 1402/11/24
12345
 
< >